Echipa

Prezentăm o privire de ansamblu asupra autorilor, ilustratorilor precum şi a altor colaboratori. Suntem într-o strânsă colaborare, cu fiecare dintre ei.
Mulţumim din inimă tuturora pentru colaborarea minunată în lucrarea Domnului.

Borlovan, Susana

Secretară, responsabilă pentru comenzi şi distribuire.

Bîrle, Natalia

Educatoare, scriitoare de povestiri biblice pentru vârsta preşcolară, din prisma oiţei Nina.

Borodi, Naomi

Educatoare, poetă dedicată pentru lumea copiilor.

Botănel, Tabita

Educatoare, compune cântece  pentru copii.

Brandtner, Elke

Consilier biblic, terpeut şi referent pentru lucrarea cu femeile; locuieşte în Germania şi scrie devoţionale încurajatoare pentru femei, care izvorăsc din viaţa de zi cu zi şi concepe materiale pentru cercuri de casă.

Cătană, Speranța-Doina

Profesor, scriitor, autor de manuale școlare, prelucrează şi corectează textele pentru faza finală.

Cătană, Gheorghe

Profesor, autor de manuale școlare, sprijină şi consiliează Editura, având experienţe în domeniul educației.

Cota, Tabita

Educatoare, desenatoare a imaginilor şi diverselor materiale de lucru. Scrie cântece şi poezii pentru copii.

Crișan, Emanuel

Design & Layout

Dirnescu, Alina

Educatoare, creatoare de cântece pentru copii şi de cântări creştine pentru sufletele celor maturi. A înregistrat, împreună cu soțul ei, un CD impresionant de cântări spre slava Domnului.

Dünser, Gerlinde

Profesoară de menaj din Austria, cu o înclinaţie specială pentru artă. Desenează şi ilustrează imagini în diferite tehnici. 

Hirsch, Simone

Educatoare, din Germania, se ocupă de grafică şi Layout pentru cărţi cu imagini

Muntean, Anita

Grafic-designer; locuieşte în Germania; concepe Layout-ul şi grafica pentru cărţi cu idei practice.

Muntean, Annabel

Studentă, locuieşte în Germania, este specializată în prelucrarea imaginilor; crează coperțile mapelor de lucru.

Olar, Viorica

Educatoare, Director în Asociaţia Samariteanul Arad, prelucrează şi corectează texte, scrie poezii, ghicitori şi scenete pentru vârsta preşcolară.

Păunescu, Mira

Profesoară pentru opţionale în grădiniţă, traduce texte din limba germană în limba română.

Pop, Emilia

Profesoară la liceu, face corecturile traducerilor în limba română.

Rusz, Daniela

Educatoare, ilustrează cărţi în culori strălucitoare și imagini expresive, pentru copii de grădiniţă.

Sfara, Luminița

Educatoare, scrie povestiri biblice pentru vârsta preşcolară, din prisma oiţei Nina.

Suciu, Mathilda

Profesoară la Liceu, traduce textele din limba germana în limba română.